DISCLAIMER

 • DISCLAIMER

  NOBEL TRENDS, gevestigd aan de Sassenstraat 19, 5394 AC te Oijen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82713138

  Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door: Nobel Trends

  E info@nobeltrends.nl

  Gerelateerde informatie:
  Algemene Voorwaarden
  Verwerkersovereenkomst
  Privacy Statement

  Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Nobel Trends en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website nobeltrends.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

  Nobel Trends behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

 • GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE & INFORMATIE

  Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Nobel Trends.

  Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nobel trends het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

  Links naar deze website
  Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Nobel Trends bevindt of via de link naar de website van Nobel Trends wordt gestuurd.

  Aansprakelijkheid
  De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Nobel Trends staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

  Nobel Trends is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Nobel Trends van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

  Links naar andere websites
  Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s Nobel Trends heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

  Privacy
  Nobel Trends verwijst hiervoor naar haar Privacy beleid en de Verwerkersovereenkomst AVG.

  Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

  Contactinformatie
  Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Nobel Trends op via het contactformulier.

  Nobel Trends, versie juli 2021

SCROLL UP